Startside

Jydsk Marinehjemmeværnslaug er støtteforening for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest.

Jydsk Marinehjemmeværns Laug

Jydsk Marinehjemmeværnslaug omfatter alt frivilligt personel i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest.

 

Personer, virksomheder og organisationer udenfor Marinehjemmeværnsdistriktet, kan efter skipperrådets godkendelse optages i lauget.

 

Medlemsskabet er kontingentfrit.

 

Jydsk Marinehjemmeværnslaug skal gennem sin virksomhed medvirke til at:

 

  • Styrke og udbygge sammenhold og korpsånd i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest.
  • Styrke og udbygge kontakten til andre hjemmeværnsgrene, tilsvarende udenlandske korps og øvrige samarbejdspartnere.
  • Styrke og udbygge interessen for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest aktiviteter gennem udgivelse af en avis og økonomisk støtte til konkurrencer m. v.

 

Vedtægter, Æresmedlemsskab m.v.

Vedtægter

 

Vedtægter for Jydsk Marinehjemmeværnslaug revideres årligt på generalforsamlingen.

 

Læs vedtægterne her >>>

 

Æresmedlemsskab

 

Æresmedlemsskabet er i år 2000 indstiftet af Jysk Marinehjemmeværns Laug og Marinehjemmeværns-distriktet i fællesskab.

 

Det tildeles personel, der i en lang årrække har:

 

  • Ydet en stor og helstøbt indsats for det frivillige forsvar
  • Gennem sin adfærd været et godt eksempel for andre
  • Ydet en aktiv indsats for styrkelse af kammeratsskabet
  • Været respekteret i lokalsamfundet

 

Læs mere her >>>

 

Uddannelsesugen uge 28... Læs mere her >>>

 

 

Jydsk Marinehjemmeværns Laug | v/Skipper Finn Ottosen | Lærkevej 12 | 7000 Fredericia | Tlf. 22 12 64 08 | ch@hvf135.dk